< < 30.03.2022-14.04.2022 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yeterlilik Sınavı Sonuçları
-->

30.03.2022-14.04.2022 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yeterlilik Sınavı Sonuçları

15 Nisan 2022
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top