< < 27.04.2022-16.05.2022 Grup-2 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yeterlilik Sınavı Sonuçları
-->

27.04.2022-16.05.2022 Grup-2 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yeterlilik Sınavı Sonuçları

17 Mayıs 2022
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top