İSG İlkelerimiz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, tüm çalışanları öğrencileri ve paydaşları için bedenen ve ruhen sağlıklı ve güvende olacakları bir çalışma, öğrenme, yaşama ortamı oluşturmak için bütün tedbirleri almayı ve uygulamaları hayata geçirmeyi öncelikli bir hedef olarak benimsemiştir. Bu doğrultudaki faaliyetlerini yönlendiren temel ilkeler şunlardır:

1. İş kazaları ve meslek hastalıklarının, proaktif bir yaklaşımla, önlenebileceği bilinci ile tehlikelerin oluşturduğu risklerden kaynaklanan, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi öncelikli hedef olarak benimsemek, bu yöndeki çalışmaları yürütmek ve desteklemek,

2. Üniversitenin tüm birimlerinde güvenlik kültürünü yerleştirmek için farkındalık oluşturacak tutum davranış ve eğitimlerle, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini tanıtmak, iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını tüm çalışanların sahiplenmesi, desteklemesi ve katılmasını sağlamak,

3. Meslek hastalıklarının tespiti, bildirimi ve önlenmesini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamak,

4. Bütün çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanması için çalışmalar yapmak,

5. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde üniversite içinde görev alan birimlerin, birbirleri ile koordinasyonunu sağlamak, ayrıca üniversite içinde ve dışındaki kişi, birim ve kurumların iletişim ve iş birliğini sağlamak, ortak çalışmalarını teşvik etmek,

6. İş sağlığı ve güvenliği konusuna katkı sağlayacak bilimsel araştırmaları desteklemek,

7. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını gerektiğinde yeniden düzenlemek ve geliştirmek üzere yasal, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek,

8. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini kapsamlı, sürekli ve nitelikli olarak almalarını sağlamak,

9. Mezuniyet sonrası meslek hayatına atılacak olan öğrencilerimize yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri düzenleyerek, toplumsal güvenlik kültürüne katkı sağlamak.

10. Öğrencilerin gerek üniversite ortamında, gerek eğitim aldıkları alanlara özgü, yapacakları stajyer olarak çalışmalarında zorunlu olan temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenlemek.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top