Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü;

30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden doğan yükümlülükler çerçevesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu tarafından 04/02/2016 tarih 2016/25 karar sayısı ile çıkarılan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesi  gereğince iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur.

  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  14030 Gölköy / BOLU
  • Tel: +90 374 253 ... Fax: +90 374 253 ...
  • EPosta: ...ibu.edu.tr
Top